Zainwestuj
z deweloperem
ZAINWESTUJ W PROJEKT DEWELOPERSKI I POZWÓL SWOIM FINANSOM PRACOWAĆ!

Jeśli jesteś zainteresowany ulokowaniem środków finansowych w nieruchomości, zapraszam Cię do kontaktu. Przedstawię Ci projekty deweloperskie w Gdańsku, nad którymi moja spółka obecnie pracuje.

Możesz zainwestować w wybrany projekty na jeden z dwóch sposób:

  • jako inwestor strategiczny – otrzymujesz udział w spółce celowej realizującej daną inwestycję oraz odsetki od wniesionego kapitału w wysokości ustalonej indywidualnie;
  • jako inwestor detaliczny – na podstawie zawartej umowy pożyczki, z której uzyskane środki będą przeznaczone na budowę wybranego przez Ciebie projektu. Umowa zawierana jest na okres 18 m-cy, minimalna kwotą inwestycji to 100 tys. zł. Roczna stopa zwrotu zależy od kwoty zainwestowanego kapitału.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu mailowego: inwestycje@ekodeweloper.pl lub telefonicznego pod numerem 690 028 120

ZADAJ MI PYTANIE

    • Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DZ.U. z 2018 r., poz. 1025,1104,1629,2073,2244, z 2019 r. poz. 80 z późn. zm.) ani ofert publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U z 2019 r. poz. 623 z późn.zm.). Materiał nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem iż, jakakolwiej inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Ostateczna wysokość zysku zależy od modelu współpracy. Szczegółowe warunki naliczania wypłaty zysku, a także warunki współpracy reguluje zawarta umowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Na wysokość ryzyka mają wpływ m.in. poziom inflacji, płynność finansowa inwestycji, zmiany na rynku nieruchomości oraz ryzyko kredytowe. Ograniczanie ryzyka jest możliwe dzięki wykorzystaniu do inwestycji środków, od których nie zależy płynność finansowa Inwestora. Decyzję inwestycyjną należy podjąć rozważnie i po przemyśleniu.