Ogrodzenie posesji kontra przepisy prawa

Ogrodzenie posesji kontra przepisy prawa

Autor Paweł Żygowski Data 29.04.20 Kategoria Inne, Porady

Ogrodzenie posesji to w całej inwestycji jednocześnie szczegół i kwestia niezwykle istotna. Płot ma wpływ na ogólne wrażenie estetyczne, na bezpieczeństwo, na prywatność, ale i na poprawność prawną. Czy z ogrodzeniem trzeba się udać do urzędu?

Ogrodzenie posesji zgodne z prawem

Budowy ogrodzenia domu zazwyczaj nie zgłasza się żadnemu z organów administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy ogrodzenie ma być wyższe niż 2,20 m. Zapis, który to reguluje widnieje w art. 30, ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego. Kolejne obostrzenia dotyczą obszarów wpisanych do rejestru zabytków, nieruchomości, które są zabytkami architektury oraz miejsc, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego zobowiązuje do utrzymania konkretnej stylistyki wszystkich obiektów. W wymienionych przypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego lub pozwolenia na budowę po uprzednim przygotowaniu projektu ogrodzenia. Przed przystąpieniem do związanych z tym działań warto jednak wytyczyć granice działki. Pozwoli to uniknąć późniejszych, kosztownych komplikacji.

Jakie ogrodzenie posesji jest zgodne z prawem?

Bezpieczne. Dodatkowe wytyczne dot. ogrodzeń znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. W dziale II, rozdziale 9. widnieje informacja, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W praktyce oznacza to, że na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie można umieszczać ostro zakończonych elementów. „Ostro zakończonych” oraz wszelkich potencjalnie niebezpiecznych części czy materiałów. Temat ogrodzeniowy, jak widać, jest bardziej obostrzony niż można by się tego spodziewać.

Brama i furtka – jakie są zgodne z prawem?

O ile ogrodzenie posesji ogranicza (poza wyjątkowymi przypadkami) niemal jedynie jego wysokość, o tyle brama i furtka muszą już spełniać określone wymagania.

Po pierwsze – furtka oraz brama muszą otwierać się do wewnątrz działki. Kwestia nr 2 – przy budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej furtki nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. I po trzecie – wymiary. Wymagana szerokość bramy w świetle to co najmniej 2,4 m, a furtki 0,9 m.

Ogrodzenie posesji a sąsiad – czyj to płot?

Wbrew powszechnemu przekonaniu przepisy prawa jakkolwiek nie regulują kwestii związanych z budową ogrodzenia między dwiema sąsiadującymi posesjami. Najistotniejsze jest tutaj „dogadanie się” i sporządzenie stosownej umowy. Dokument powinien określać rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób podziału kosztów.

Co jeśli sąsiad nie jest skory do kompromisu?

Jedynym wyjściem jest budowa ogrodzenia na linii wyznaczonej w wyrysie geodezyjnym na własną rękę.

Przeczytaj także: Plac budowy Rezydencji Szczodra – aktualizacja marzec

2 komentarze

  • Hammerman - odpowiedz

    To ciekawe…. Zastanawiające, czy osoby, które decydują się na ogrodzenie swojej posesji, w ogóle mają świadomość, że istnieją takie przepisy. Szczerze wątpię.

  • Paweł Żygowski
    Paweł Żygowski - odpowiedz

    Hammerman, zgadza się, ale wiedza jest przewagą w stosunku do ludzi, którzy nie znają przepisów 😀

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *