Sklep

Prospekt informacyjny

249,00 netto

Prospekt informacyjny – jego przygotowanie zalicza się do niezbędnych obowiązków każdego dewelopera. Jest to dokument zawierający zbiór informacji dotyczących samej inwestycji, ale również okolicznych terenów. Optymalizując zarówno poziom ogólności jak i szczegółowości, uzyskuje się szerszy obraz całego przedsięwzięcia.

Prospekt informacyjny zostaje zwykle opracowany na podstawie dokumentów technicznych samej inwestycji oraz np. planu zagospodarowania przestrzennego dla okolicy. Na pierwszy rzut oka wygląda to mało skomplikowanie i trudno dopatrzeć się jakichkolwiek zawiłości. Jak się okazuje – zawiłości pojawiają się w momencie, kiedy deweloper napotyka problem niezadowolonego lub niezdecydowanego nabywcy.

Brak prospektu informacyjnego lub jego pobieżne, niedokładne wykonanie stanowi furtkę do zerwania umowy. Nabywca może uzasadnić chęć zerwania umowy faktem zatajenia informacji dotyczących inwestycji, ale i sąsiedztwa.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie inwestycyjne jak i sprzedażowe – wzór prospektu po prostu wiele ułatwia i gwarantuje doprecyzowanie informacji dokładnie na tyle, na ile jest to konieczne. Bez zawiłości, bez ryzyka, że w kluczowym momencie zabraknie jakiegoś zapisu.