Sklep

Umowa kompleksowa na wykonanie robót budowlanych

399,00 netto

Umowa kompleksowa na wykonanie robót budowlanych podpisywana jest pomiędzy deweloperem a wykonawcą. Obejmuje ona konkretne prace budowlane, ich zakres, terminy i wszelkie zagadnienia istotne dla obu stron. Kilkanaście miesięcy pracy wymaga solidnego fundamentu – umowa kompleksowa właśnie taki stanowi.

Jej powstanie w oferowanym kształcie trwało właściwie miesiącami. Mnogość konsultacji z radcami prawnymi, wykonawcami i inwestorami miała doprowadzić do stworzenia umowy idealnej. Takiej, która solidnie zabezpieczy interesy dewelopera, ale i będzie przystępna dla wykonawcy. Umowy obejmującej możliwie wszystkie ewentualności i przypadki oraz drogę ich rozwiązania najlepszą dla każdej ze stron. I dla obu jednocześnie.

Umowa kompleksowa zawiera szczegółowo opisane warunki oraz zagadnienia takie jak:
rękojmia, kaucja gwarancyjna, terminy wykonania, roboty dodatkowe, koszty ogólne.

Deweloper posiadający wzorcową umowę kompleksową skonstruowaną tak, jak oferowana, może korzystać z niej przez długie lata. Jednocześnie cały czas będzie miał gwarancję, że jego interesy są zabezpieczone, a współpraca z wykonawcami przebiega na najwyższym poziomie profesjonalizmu.